Ben Verhasselt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ben Verhasselt zaakvoerder van Alfast bvba, E. van Arenbergstraat 71 in 9040 Gent is de Functionaris Gegevensbescherming voor www.datalekcheck.be

Hij is te bereiken via info@alfast.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alfast bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken..

 

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

www.datalekcheck.be verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ben Verhasselt verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van toestemming voor de volgende doelen:

Om statistieken van www.datalekcheck.be te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Alfast bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ben Verhasselt gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics maakt een overzicht van het aantal bezoeken, paginaweergaves, bouncepercentage en de gemiddelde tijd op www.datalekcheck.be

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren ?

Maximaal 1 maand, zie ook verder.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alfast bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.datalekcheck.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Alfast bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/instructiefilmpjes-cookies-beheren

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ben Verhasselt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  GegevensbeschermingsAutoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ben Verhasselt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@alfast.be

 

Welke gegevens verwerken we?

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Internetbrowser en apparaat type

Alfast bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn zal nooit meer dan al 1 maand overschrijden.